postheadericon RODO

Najważniejsze informacje dot. przetwarzania danych osobowych w Młodzieżowym Domu Kultury im. Oskara Kolberga we Włodawie obowiązujące od 25.05.2018

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) w Młodzieżowym Domu Kultury im. Oskara Kolberga we Włodawie jest dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury, adres: ul. Partyzantów 17, 22-200 Włodawa, e mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
2. Inspektorem buy priligy Danych Osobowych (IOD) jest R-SOFT STUDIO sp. z o.o. kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
3. Przetwarzanie danych osobowych (PDO) w Młodzieżowym Domu Kultury im. Oskara Kolberga we Włodawie odbywa się zgodnie z prawem w jednej lub kliku poniżej opisanych sytuacjach:
a. w celu wypełnienia obowiązku prawnego
b. o ile jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej
c. jeśli jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
d. za wyraźną zgodą danej osoby
4. Mówiąc o danych osobowych w Młodzieżowym Domu Kultury im. Oskara Kolberga we Włodawie należy rozumieć wszystkie posiadane tam zasoby informacyjne i wszystkie formy tej informacji zarówno papierową jak i elektroniczną
5. Czas przechowywania danych osobowych zależy od kategorii tych danych i wynosi od kliku do kilkudziesięciu lat
6. Dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym prawnie instytucjom lub organom państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie na ich wniosek
7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez ADO przysługują następujące prawa:
a. do dostępu do swoich danych
b. kamagra online do sprostowania swoich danych
c. do usunięcia swoich danych
d. do ograniczenia przetwarzania swoich propecia online danych
e. buy levitra do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych
f. Cofnięcia zgody clomid online w dowolnym momencie. Cofnięcie nie wpływa na przetwarzanie, które było dokonywane wcześniej w związku ze zgodą, której udzieliłeś wcześniej.
g. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Prezesa clomid online Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8. ADO nie przetwarza danych osobowych poza UE oraz nie przekazuje danych poza UE.
9. ADO chroni wszystkie informacje w tym dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem czy modyfikacją na poziomie organizacyjnym i technicznym
Więcej o nowych zasadach ochrony danych osobowych
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL
http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2410_u.htm